English-Turkish translations for chorus:

koro · nakarat · hep bir ağızdan., hep bir ağızdan · other translations

chorus koro

She's not a chorus girl anymore.

Artık bir koro kızı değil o.

Among these new plants, the birds are flourishing, and their calls form an ever-present chorus.

Bu yeni bitkilerin arasında, kuşlar gelişmekte, ve onların ötüşleri de sanki bir koro oluşturuyor.

Tonight, we'll endeavor to add a British accent to this chorus.

Bu gece de, bu koroya İngiliz aksanını da eklemek için çalışacağız.

Click to see more example sentences
chorus nakarat

Just one chorus.

Sadece bir nakarat.

One verse, no chorus.

Tek mısra, nakarat yok.

Now you sing the chorus.

Şimdi sen nakaratı oku.

Click to see more example sentences
chorus hep bir ağızdan., hep bir ağızdan

And they'll sing in grateful chorus

Ve hep bir ağızdan söyleyecekler

And tHey'il sing in grateful cHorus "Well done Sister Suffragette"

Ve hep bir ağızdan söyleyecekler Tebrikler Suffragette Abla

OK, now, from the chorus.

Tamam, şimdi hep bir ağızdan.