English-Turkish translations for christ:

İsa · Mesih · other translations

christ İsa

Oh, Jesus Christ. Thank you so much. Thank you.

Oh yüce İsa, çok teşekkürler, teşekkür ederim.

Jesus Christ, we have all the evidence.

Yüce İsa, elimizde tüm kanıtlar var.

Who are you, Jesus Christ?

Sen de kim oluyorsun? İsa mı?

Click to see more example sentences
christ Mesih

Jesus Christ, what am I doing?

İsa Mesih, ben ne yapıyorum?

Jesus Christ, Jesus Christ, Your arms open and close.

İsa Mesih, İsa Mesih, kolların açık ve kapalı.

Recently, I had a life-changing experience and began a relationship with God through Jesus Christ.

Son zamanlarda, hayatımı değiştiren bir deneyim yaşadım ve İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı ile aramızda bir ilişki başladı.

Click to see more example sentences