English-Turkish translations for chronicler:

tarihçi · vakanüvis · other translations

chronicler tarihçi

And Takua the Chronicler has volunteered to join me.

Ve Tarihçi Takua, bana katılmak için gönüllü oldu!

The village needs a new chronicle.

Köyün yeni bir tarihçiye ihtiyacı var.

chronicler vakanüvis

Metron, scientist and chronicler.

Metron, bilimci ve vakanüvis.