English-Turkish translations for chrysanthemum:

kasımpatı · krizantem · other translations

chrysanthemum kasımpatı

There is Chrysanthemum flower, mulberry leaf and mint inside

İçinde Kasımpatı çiçeği, dut yaprağı ve nane vardır.

This chrysanthemum, it's supposed to be white.

Bu kasımpatı, bunun beyaz olması gerek.

Why is Mother embroidering so many chrysanthemums?

Annem niçin bu kadar çok kasımpatı deseni işliyor?

Click to see more example sentences
chrysanthemum krizantem

This is chrysanthemum and aloe wood scent.

Bu, krizantem ve aloe ahşabı kokusu.

I brought you some chrysanthemums.

sana bir kaç krizantem getirdim.

Τhe Chrysanthemum Τhrone is a mystery, even unto itself.

Krizantem Tahtı bile, kendi başına bir gizem.