English-Turkish translations for chuckle:

kıkırdama · other translations

chuckle kıkırdama

Maybe a chuckle.

Belki bir kıkırdama.

Ok, chuckles, let's cut it!

Hadi kıkırdamayı kesin tamam mı!

The "Kabul Chuckle Dungeon"?

Kabil Kıkırdama Zindanı mı?