English-Turkish translations for chucklehead:

kalın kafalı · other translations

chucklehead kalın kafalı

I said, "Hey, chucklehead, this is Chicago.

Dedim ki, " Kalın kafalı, burası Şikago,