English-Turkish translations for churn:

güğüm · other translations

churn güğüm

If this was a churn we'd have butter an hour ago.

Bu bir güğüm olsaydı, bir saat önce tereyağı yapmıştık.