English-Turkish translations for cinch:

çocuk oyuncağı · oyuncak · kolay iş · other translations

cinch çocuk oyuncağı

This goes on because it's a cinch.

Bu devam ediyor çünkü çocuk oyuncağı.

The job's a cinch for you.

Bu senin için çocuk oyuncağı.

That's a cinch.

Çocuk oyuncağı bu.

cinch oyuncak

This goes on because it's a cinch.

Bu devam ediyor çünkü çocuk oyuncağı.

The job's a cinch for you.

Bu senin için çocuk oyuncağı.

That's a cinch.

Çocuk oyuncağı bu.

cinch kolay iş

This should be a cinch.

Bu kolay bir olmalı.

Yeah, it's a cinch.

Evet, kolay bir bu.