English-Turkish translations for cinderella:

Külkedisi · Sinderella · kül · other translations

cinderella Külkedisi

It's a real Cinderella story.

Bu gerçek bir Külkedisi hikayesi.

As Damon Runyon has already written he's truly the Cinderella Man.

Damon Runyon'un da yazdığı gibi o gerçekten de Külkedisi Adam.

Typical Cinderella story.

Tipik Külkedisi hikayesi.

Click to see more example sentences
cinderella Sinderella

Oh, I'm sorry, Gus but that's the only Cinderella book there is.

Oh, üzgünüm, Gus ama yalnızca bir tane Sinderella kitabı var.

Well it's not exactly Cinderella, is it?

Şey aslında Sinderella değil, değil mi?

Very funny, Cinderella!

Çok komik, Sinderella!

Click to see more example sentences
cinderella kül

And Cinderella and the prince lived happily ever after.

Kül Kedisi ve Prens sonsuza kadar mutlu yaşadılar.

Oh, my poor little Cinderella.

Zavallı kül kedim benim.

And who are you, Cinderella's brother?

Kimsin sen, Kül Kedisi'nin kardeşi mi?

Click to see more example sentences