English-Turkish translations for cinema:

sinema · film · other translations

cinema sinema

How is it that you know so much about cinema history?

Sinema tarihi hakkında nasıl bu kadar çok şey biliyorsun.

This is a beautiful cinema

Burası çok güzel bir sinema.

You know there's a cinema nearby?

Yakınlarda bir de sinema var.

Click to see more example sentences
cinema film

I'm offering you cinema.

Size film teklif ediyorum.

Real cinema, Mr. Thevenet.

Gerçek film, Bay Thevenet.