English-Turkish translations for cipher:

şifre · anahtar · şifreleme · şifre anahtarı · other translations

cipher şifre

Well, perhaps it's not a cipher after all.

Belki de bu şey bir şifre değildir.

Eric, it's a cipher.

Eric, bu bir şifre.

This is my cipher slide.

Bu benim şifre kırıcım.

Click to see more example sentences
cipher anahtar

Give us the third cipher key.

Bize üçüncü Cipher anahtarını ver.

Well, no key or cipher.

Şifre veya anahtar yok.

A cipher, an algorithmic tool for performing encryption.

Anahtar, şifreleme için kullanılan algoritmik bir alettir.

Click to see more example sentences
cipher şifreleme

But it's all computer generated electronic codes, electronic ciphering methods.

Ama hepsi bilgisayarla oluşturulmuş elektronik kodlar, elektronik şifreleme metotları.

Some sort of encryption cipher.

Bir çeşit şifreleme kodu.

A cipher, an algorithmic tool for performing encryption.

Anahtar, şifreleme için kullanılan algoritmik bir alettir.

Click to see more example sentences
cipher şifre anahtarı

Well, no key or cipher.

Şifre veya anahtar yok.

Cipher's impossible to decode without the key.

Bu şifreyi anahtar olmadan çözmek imkansız.