English-Turkish translations for circuit:

devre · kısa devre., kısa devre · tur · halka · pist · other translations

circuit devre

He flies on the professional circuit South American with a nickname.

O bir takma ile profesyonel devre Güney Amerika üzerinde uçar.

But almost all of our guns depend on an integrated circuit.

Ama hemen hemen tüm silahlar bir entegre devre üzerinde bağlıdır.

A power surge could have triggered both circuits.

Bir güç akımı her iki devreyi tetiklemiş olabilir

Click to see more example sentences
circuit kısa devre., kısa devre

There's a short circuit here somewhere.

Burada bir yerde kısa devre var.

It's like a short circuit.

Kısa devre gibi bir şey.

The overload shorted out the time circuits" " and destroyed the flying circuits.

Aşırı yükleme zaman devrelerini kısa devre etti "ve uçuş devrelerini bozdu.

Click to see more example sentences
circuit tur

Short circuit!

Kısa bir tur!

Circuit takes us north.

Tur bizi kuzeye götürüyor.

circuit halka

I needed a place to fire ceramic semiconductor substrates for homemade integrated circuits.

Ev yapımı tümleşik halkalar yapmak için yarı iletken seramik tabakalarımı yakacak bir yere ihtiyacım vardı.

circuit pist

You did the NASCAR circuit, right?

NASCAR pistinde çalışmıştın, değil mi?