English-Turkish translations for circumference:

çember · other translations

circumference çember

Circumference. circumference of a circle?

Dairenin çevresi. Bir çemberin çevresi?