English-Turkish translations for civilisation:

uygarlık · medeniyet · other translations

civilisation uygarlık

Intergalactic travel; advanced alien civilisations; humans living on other worlds.

Galaksiler arası yolculuk. İleri uzaylı uygarlıkları. Diğer gezegenlerde yaşayan insanlar.

Probes and sensors indicate there was once a vast civilisation here.

Sonda ve sensörler bir zamanlar burada muazzam bir uygarlık olduğunu gösteriyor.

They're not human They're an advanced civilisation

İnsan değiller. Onlarınki gelişmiş bir uygarlık.

Click to see more example sentences
civilisation medeniyet

Captain Tracey mentioned there was once a considerable civilisation here.

Kaptan, Tracey bir ara burada bir medeniyetin olduğunu söylemişti.

This is good news for human civilisation, although, on the whole, pretty bad news for Paneb.

İnsan medeniyeti için iyi bir haber, Diğer yandan Paneb için kötü bir haber.

My particular speciality is ancient civilisations, relics and myths.

Benim özel alanım antik medeniyetler, kalıntılar ve mitlerdir.

Click to see more example sentences