English-Turkish translations for clandestine:

gizli · gizli kapaklı · other translations

clandestine gizli

How long have you been with clandestine actions, Hadley?

Ne kadar zamandır gizli operasyonlar departmanındasın, Hadley?

Clandestine bank accounts, coded messages.

Gizli banka hesapları, şifrelenmiş mesajlar

This is still a clandestine agency, no?

Burası hala gizli bir teşkilat, değil mi?

Click to see more example sentences
clandestine gizli kapaklı

This is rather clandestine.

Bu fazlasıyla gizli kapaklı.