English-Turkish translations for clarity:

berraklık., Berraklık · açıklık · berrak · other translations

clarity berraklık., Berraklık

MAN: New and improved clarity.

Yeni ve geliştirilmiş berraklık.

And, FYl, last night's catastrophe gave me some clarity.

Ve Bilgin olsun, dün geceki felaket bana biraz berraklık kazandırdı.

I don't feel any nausea, only a tremendous clarity.

Hiç bulantım yok, sadece muazzam bir berraklık.

Click to see more example sentences
clarity açıklık

There is one solution: clarity and truth.

Bir çözüm var: açıklık ve gerçek.

Like Dr. Brennan, I need clarity.

Dr. Brennan gibi açıklığa ihtiyacım var.

But clarity, honesty?

Ama açıklık, dürüstlük?

Click to see more example sentences
clarity berrak

For clarity of vision.

Berrak bir görüş için.

Clarity of vision.

Berrak bir görüş.