English-Turkish translations for classical:

klasik · mükemmel · other translations

classical klasik

This is a classic medical test.

Bu klasik bir tıbbi test.

And now here's a classic terrance and phillip sketch

Ve şimdi de klasik bir Terrance ve Phillip skeçi.

Classic still be classic.

Klasik hala bir klasik.

Click to see more example sentences
classical mükemmel

A classical but perfect idea, Sir.

Klasik ama mükemmel bir fikir, efendim.

Yeah. I feel an intense pressure To be classic.

Evet, mükemmel olmak için şiddetli bir baskı hissediyorum.

Come on, that was classic!

Hadi ama, bu mükemmeldi!

Click to see more example sentences