English-Turkish translations for classroom:

sınıf · derslikli, derslik · other translations

classroom sınıf

Something terrible has happened you and Shakespeare doing it in the classroom!

Korkunç bir şey oldu. Sen ve Shakespeare sınıfta işi pişirmeden duramıyormuşsunuz.

This isn't your classroom, Kenny.

Burası senin sınıfın değil, Kenny.

Nice prison a library, classrooms, basketball court, computer room.

Güzel hapishane. Kütüphanesi, sınıfları basketbol sahası, bilgisayar odası var.

Click to see more example sentences
classroom derslikli, derslik

I checked the barracks again and all the classrooms.

Ben kışla kontrol tekrar ve tüm derslik.