English-Turkish translations for classy:

şık · zarif · mükemmel · sosyetik · harikulade · kibar., kibar · süper · other translations

classy şık

Well, maybe not traditional, but it's a damn classy move.

Belki geleneksel değil ama çok şık bir hareket.

Can I, at least, offer you a classy dinner?

En azından sana şık bir yemek teklif etsem?

I brought you a classy lady.

Sana şık bir bayan getirdim.

Click to see more example sentences
classy zarif

Sabrina is a smart and sophisticated, classy woman.

Sabrina zeki, entelektüel ve zarif bir kadın.

I think you look very classy tonight.

Bence bu akşam çok zarif görünüyorsun.

You're a classy man, Tony Blair.

Zarif bir adamsın, Tony Blair.

Click to see more example sentences
classy mükemmel

So he was a classy guy, always a gentleman.

Yani, o mükemmel biriydi, her zaman bir centilmendi.

Yeah, this is Gina Grey's classy ass.

Evet, bu Gina Grey'in mükemmel kıçı.

That's, now that's classy.

Bu, işte şimdi mükemmel oldu.

Click to see more example sentences
classy sosyetik

This is a prohibition party Classy, elegant.

Bu içkisiz bir parti, sosyetik, zarif.

Good family, classy girl, you know.

İyi aile, sosyetik bir kız, bilirsin.

How classy is this place?

Burası ne kadar sosyetik.

Click to see more example sentences
classy harikulade

Yeah, but it wasn't classy.

Evet, ama harikulade değildi.

classy kibar., kibar

Well, I'm a classy guy.

Ben kibar bir adamım.

classy süper

Nice, Walt. Really classy.

Süper, WALT. çok klas.