English-Turkish translations for claymore:

mayın · other translations

claymore mayın

I also found a dozen remote-activated claymore mines.

Ayrıca bulundu bir düzine Uzaktan kumandalı claymore mayın.

This is a claymore mine.

Bu parça tesirli bir mayın.

Keenan wants claymores.

Keenan mayın istiyor.