English-Turkish translations for cleaner:

temiz · Süpürge · temizleme · temizleyici · temizlikçi · other translations

cleaner temiz

A new self-sustaining power source. Much stronger than nuclear energy and infinitely cleaner.

Kendini besleyen yeni bir enerji kaynağı, nükleer enerjiden çok daha güçlü, ve son derece temiz.

Coal looks cleaner than you right now

Şu an kömür senden daha temiz görünüyor.

The air is much cleaner now.

Hava şu an daha da temiz.

Click to see more example sentences
cleaner Süpürge

And the vacuum cleaner, and the new washing machine.

Elektrikli süpürge ve yeni çamaşır makinesi de.

This is a vacuum cleaner.

Bu bir elektrik süpürgesi.

It's also a multimedia player, a can opener a dog groomer a vacuum cleaner a baby monitor.

O bir video oynatıcı, aynı zamanda konserve açacağı bir köpek bakıcısı bir elektrikli süpürge bir bebek telsizi.

Click to see more example sentences
cleaner temizleme

I couldn't find a gun store or a grocery store, but I found a dry cleaner.

Ben bir silah deposu bulamadı ya da bir bakkal, ama bir kuru temizleme bulundu.

I called the dry cleaner, they gave me a name.

Kuru temizlemeyi aradım, onlar da bana bir isim verdi.

I'm delivering from Jan Di Dry Cleaners.

Ben Jan Di Kuru Temizleme'den geliyorum.

Click to see more example sentences
cleaner temizleyici

Drain cleaner, hydrochloric acid, match heads for red phosphorus ether and of course, the cold medicine.

Tortu temizleyici, hidroklorik asit, kırmızı fosfor için kibrit başları eter, ve tabii ki, soğuk algınlığı ilaçları.

That steam cleaner was completely wiped down, couldn't find any prints.

O buharlı temizleyici tamamen silinmiş, hiç parmak izi bulamadım.

'For the scientists, a cleaner nuclear weapon.

Bilim adamları için temizleyici bir nükleer silahtı.

Click to see more example sentences
cleaner temizlikçi

Okay, well, if he had a second phone, maybe the cleaner missed it.

Tamam, pekala, eğer ikinci bir telefonu varsa, belki temizlikçi bunu kaçırmıştır.

She's certainly a very good cleaner.

Kesinlikle çok iyi bir temizlikçi.

Cleaner, are you serious?

Temizlikçi mi, ciddi misin sen?

Click to see more example sentences