English-Turkish translations for clearing:

temizleme · other translations

clearing temizleme

Two years later, a French mine-clearing crew was demolishing the remains of the blockhouses.

İki yıl sonra, bir Fransız maden temizleme ekibi bina yıkıntılarından kalanları temizliyordu.

Anything you want before Steinar clears out the rest?

Steinar geri kalanını temizlemeden önce istediğin bir şey var mı?

Taslitz and Jimmy and I will start clearing out this junk.

Taslitz, Jimmy ve ben de bu çöpleri temizlemeye başlayacağız.