English-Turkish translations for clearly:

açık açık, açıkça · açıkçası · kesinlikle · şüphesiz · açık seçik · apaçık · other translations

clearly açık açık, açıkça

I think maybe this is my fault because maybe I wasn't clear about exactly what I want.

Sanırım belki de bu benim hatam çünkü tam olarak ne istediğim konusunda açık değildim.

Can it be more clear?

Daha açık olabilir mi?

Yeah, but it'll clear today.

Evet, ama hava bugün açık.

Click to see more example sentences
clearly açıkçası

This is good, you're good, but I am clearly not ready to start dating.

Bu iyi, sen iyisin ama açıkçası ben flört etmeye hazır değilim.

Yes, but clearly quite a clever, charming pig.

Evet ama, açıkçası hayli zeki, cazibeli bir domuz.

He clearly has a victim type.

Açıkçası, onun bir kurban tipi var.

Click to see more example sentences
clearly kesinlikle

This woman is clearly a liar.

Bu kadın kesinlikle bir yalancı.

Well, you certainly succeeded because this thing is about as clear as mud.

Kesinlikle başardın. Çünkü bu şey en az çamur kadar temiz ve net.

Clearly, I'm not some people.

Ben kesinlikle bazı insan değilim.

Click to see more example sentences
clearly şüphesiz

But it's clearly not as simple as that.

Ama bu, şüphesiz bu kadar basit değil.

Clearly this wasn't a simple robbery.

Şüphesiz, bu basit bir soygun değildi.

Listen, buddy, you clearly won, but I really need this gig.

Dinle, ahbap, şüphesiz sen kazandın, ama cidden bu işe ihtiyacım var.

Click to see more example sentences
clearly açık seçik

Loud and clear, yeah.

Evet, açık ve seçik.

Loud and crystal clear.

Açık ve seçik bir şekilde.

Now things are more clear-cut, but more complicated too.

Şimdi işler daha açık seçik; ama çok daha da karmaşık.

Click to see more example sentences
clearly apaçık

Clearly there was a mechanical issue with the plane. Clearly. Yeah.

Uçakta mekanik bir sorun olduğu açık. Apaçık. Evet.

It's a clear homicide.

Bu apaçık bir cinayet.

There's clearly a jealousy issue here.

Ortada apaçık bir kıskançlık var.

Click to see more example sentences