English-Turkish translations for cleft:

yarık · ayrık · other translations

cleft yarık

She has a cleft palate, yeah.

Evet, yarık damak sorunu var.

With the cleft palate.

Dudağı yarık olan hani?

So, this cleft Are we talking Michael or Kirk Douglas?

Peki, şu çenedeki yarık, Michael Kirk Douglas mı?

Click to see more example sentences
cleft ayrık

More like Mogadishu, cleft palates and burn victims.

Daha ziyade Mogadishu, ayrık damaklar ve yanmış kurbanlar.