English-Turkish translations for clench:

sıkmak · other translations

clench sıkmak

J' Street toys scream in pain and clench their teeth

Sokak oyuncakları acı içinde çığlık atıyor ve dişlerini sıkıyor.

The old woman then saw bree hodge clench her fist.

Sonra, yaşlı kadın, Bree Hodge'ın yumruğunu sıktığını gördü

It tighten its grip on us, locks us stronger, clenches stronger.

Bizi yumruğunda gücünü daha da arttırarak sıkıyordu,.. daha da güçlü.

Click to see more example sentences