English-Turkish translations for clergy:

Ruhban sınıfı · din · other translations

clergy Ruhban sınıfı

The Carlsbad community was leveled by tragedy today as three clergy members were found dead.

Carlsbad halkı bugün bir trajedi yaşadı. Üç ruhban sınıfı üyesi ölü bulundu.

You call the Pope's clergy riff-Raff.

Papa'nın ruhban sınıfına ayak takımı demişsin.

Question. Whom do the Clergy serve?

Ruhban sınıfı kime hizmet eder?

clergy din

The clergy approved the most conventional design for the cathedral.

Din adamları katedral için en klasik tasarımı onayladı.

Kennedy: President truman, reverend clergy, Fellow citizens,

Başkan Truman, muhterem din adamı Clergy, yurttaşlar.