English-Turkish translations for cleric:

rahip · din · papaz · other translations

cleric rahip

Usually it's done by a chaplain or a priest or a Muslim cleric.

Bu genellikle bir papaz, rahip veya Müslüman bir görevli tarafından yapılır.

I am a cleric, Cardinal.

Ben bir rahibim kardinal.

Black for the cleric, but for the soldier, a prancing bull in yellow.

Rahip için siyah ama asker için ayağa dikilmiş sarı bir boğa olacak.

Click to see more example sentences
cleric din

The exiled cleric, Ayatollah Khomeini, returned to rule Iran.

Sürgündeki din adamı Ayetullah Humeyni İran'ı yönetmek için geri döndü.

Ignore this Taliban cleric over here.

Bu Taliban din adamını görmezden gelin.

A cleric, living in the Southern provinces.

Güney bölgelerinde yaşayan bir din adamı.

Click to see more example sentences
cleric papaz

Usually it's done by a chaplain or a priest or a Muslim cleric.

Bu genellikle bir papaz, rahip veya Müslüman bir görevli tarafından yapılır.

But a Cleric?

Fakat bir Papaz?