English-Turkish translations for clerical:

rahip · papaz · yazı · büro · other translations

clerical rahip

Usually it's done by a chaplain or a priest or a Muslim cleric.

Bu genellikle bir papaz, rahip veya Müslüman bir görevli tarafından yapılır.

I am a cleric, Cardinal.

Ben bir rahibim kardinal.

Black for the cleric, but for the soldier, a prancing bull in yellow.

Rahip için siyah ama asker için ayağa dikilmiş sarı bir boğa olacak.

Click to see more example sentences
clerical papaz

Usually it's done by a chaplain or a priest or a Muslim cleric.

Bu genellikle bir papaz, rahip veya Müslüman bir görevli tarafından yapılır.

But a Cleric?

Fakat bir Papaz?

clerical yazı

Freamon, Pryzbylewski, are gonna start in-office on clerical duty.

Freamon, Pryzbylewski, sizde ofisteki yazı işlerine bakacaksınız.

clerical büro

For you, we have clerical positions.

Senin için, büro işlerimiz var.