English-Turkish translations for click:

tıkla · tıklama, tık · klik · basmak · jetonu düşmek · tıkırtı · other translations

click tıkla

Just click this, and There we are.

Sadece buna tıkla, ve işte biz.

Just click this, and

Sadece buna tıkla ve

Open file, click and invested!

Dosyayı aç, tıkla ve yatırıldı!

Click to see more example sentences
click tıklama, tık

Click that twice for me.

Benim için iki kez tıklayın.

Can you click for more info?

Daha fazla bilgi için tıklayın.

I also whistle and click my tongue.

Ben de düdük ve dilimin tıklayın.

Click to see more example sentences
click klik

I am a lawyer. Contact me immediately." Click.

Ben bir avukatım. acilen beni arayın." Klik.

No, it's not a clicking sound.

Hayır, klik gibi bir ses değil.

Click equals death!

Klik eşittir ölüm!

Click to see more example sentences
click basmak

Now click "import video file.

Şimdi "video dosyası aktar"a bas.

Just click here.

Tam buraya bas.

Click, bzzz, bam

Bas, ötsün, bul

Click to see more example sentences
click jetonu düşmek

One day it clicked.

Bir gün jeton düştü.

And it clicked, to me, of course.

Ve birden jeton düştü, tabi ki

click tıkırtı

I did hear a click.

Ben bir tıkırtı duydum.

There were more clicks.

Daha fazla tıkırtı vardı.