English-Turkish translations for climber:

dağcı · tırmanıcı · sarmaşık · other translations

climber dağcı

He wasn't a rock climber or a drug dealer or crazy in any way.

Bir dağcı ya da bir uyuşturucu satıcısı ya da çılgın biri değildi.

Yesterday afternoon a young mountain climber found his body.

Dün öğleden sonra dağcı, bir kız cesedi bulmuş.

Stolen diamond, missing plane, murdered climbers, random pieces.

Çalına elmas, kayıp uçak öldürülen dağcılar rastgele parçalar.

Click to see more example sentences
climber tırmanıcı

Even for a highly trained professional climber like Ted, it's a dangerous descent.

Ted gibi iyi eğitim görmüş profesyonel bir tırmanıcı için bile tehlikeli bir iniş.

Jack, I'm the best climber. I'll go first.

Jack, en iyi tırmanıcı benim Önden ben gideyim.

Quite the little climber, aren't you?

Küçük tırmanıcı sensin değil mi?

Click to see more example sentences
climber sarmaşık

The climbers' strategy looks chaotic but there's method in their madness.

Sarmaşığın stratejisi kaotik görünebilir ama karışıklıklarında bir yöntem var.