English-Turkish translations for closely:

yakından · dikkatle · sıkı sıkı, sıkıca · benzer · other translations

closely yakından

And watch him close. Do you hear me?

Ve onu yakından izle, beni duyuyor musun?

that's too close.

Bu çok yakındı.

Or he'll be very close.

Ya da çok yakında olacaktır.

Click to see more example sentences
closely dikkatle

Now, ladies and gentlemen, please pay close attention.

Şimdi, bayanlar ve baylar lütfen dikkat ediniz.

Be very careful, because you're that close from losing that girl.

Çok dikkatli ol çünkü o kızı kaybetmeye bu kadar yakınsın.

Get me in close, but be careful.

Beni yakına götür ama dikkatli ol.

Click to see more example sentences
closely sıkı sıkı, sıkıca

Hold me tight and close your eyes.

Bana sıkıca sarıl ve gözlerini kapa.

Hang on, close your eyes.

Sıkı dur, gözlerini kapat.

Close them tight, okay?

Sıkıca kapa, tamam mı?

Click to see more example sentences
closely benzer

Look closely, and you'll find similar statements elsewhere.

Yakından bak, başka yerde benzer anlatımlar bulacaksın.

Conventional science is almost like a closed system.

Geleneksel bilim neredeyse kapalı bir sisteme benzer.