English-Turkish translations for cloth:

kıyafet · giysi · bez · kumaş · örtü · masa örtüsü · other translations

cloth bez

Someone get me some boiling water and some clean cloth.

Birisi bana biraz kaynar su ve temiz bez getirsin.

Fetch me a long piece of cloth or a belt.

Bana uzun bir bez parçası ya da kemer getir.

Give me a cloth for the baby.

Bebek için bana bi bez ver.

Is there any water for boiling or some clean cloth?

Kaynatmak için su ya da temiz bez falan var mı?

It looks like a floating cloth.

Yüzen bir bez gibi görünüyor.

Carrying something in a cloth?

Bir bez içinde bir şey taşıyor.

Take the shovel and a piece of cloth.

Ben mi? Küreği al. Bir de bez.

A damp, black cloth is the best.

Nemli, siyah bir bez en iyisi.

Give me a fresh cloth for my forehead.

Alnım için yeni bir bez ver bana.

Well, fetch a cloth, sweetheart, quickly.

Pekala hemen bir bez getir tatlım.