English-Turkish translations for clothing:

kıyafet · giysi · elbise · giyecek · giyim · other translations

clothing kıyafet

The clothes were beautiful, and you are beautiful, and that is something we need to celebrate.

Kıyafetler çok güzeldi, ve sende çok güzelsin, ve bu kutlamamız gereken bir şey.

I want lots of new clothes.

Bir sürü yeni kıyafet istiyorum.

And why I'm wearing these ridiculous clothes?

Ve neden bu saçma kıyafetleri giydim?

Click to see more example sentences
clothing giysi

Thanks so much for the clothes and the money and everything.

Giysiler, para ve her şey için çok teşekkür ederim.

And some clothes.

Ve bazı giysiler.

Sarah, we're here for clothes.

Sarah, giysiler için buradayız.

Click to see more example sentences
clothing elbise

We'll find a weapon or some blood on your clothes or something.

Biz bir silah ya da senin elbiselerin biraz kan ya da birşey bulacağız.

We'll get this, then we'll buy you those clothes

Al bunu, sonra sana o elbiseleri alırız.

Look at them no shame no clothes no respect.

Onlara bak ayıp yok elbise yok saygı yok.

Click to see more example sentences
clothing giyecek

Yes, of course, for food, clothing and medicine.

Evet, kesinlikle, gıda, giyecek ve ilaç için.

A blanket, some medicine, clothes, jeans and socks.

Bir battaniye, biraz ilaç, giyecek, kot pantolon ve çoraplar.

And find some decent clothes, please.

Ayrıca giyecek düzgün bir şeyler bul lütfen.

Click to see more example sentences
clothing giyim

No, he's got a clothes factory.

Hayır, bir giyim fabrikası var.

I got Biggie Slim records, Biggie Slim clothing.

Biggie Slim Kayıt Stüdyom, Biggie Slim Giyim'im var.

Was there any clothing with it?

Onunla herhangi bir giyim var mıydı?

Click to see more example sentences