English-Turkish translations for cloudy:

bulutlu · bulanık · kapalı · other translations

cloudy bulutlu

Say you do remember dancing in September? Never was a cloudy day!

Söyle hatırlıyor musun? Eylül de dans etmeyi? Bulutlu bir gün değildi!

That's because it's cloudy tonight.

Bu gece bulutlu olduğu için.

Everybody knows you can still get sunburned on a cloudy day.

Herkes bilir ki bulutlu bir günde de güneş yanığı olabilir.

Click to see more example sentences
cloudy bulanık

Sick people sometimes look gray or cloudy white.

Hasta insanlar bazen gri görünür veya bulanık beyaz.

Our eyes are still cloudy.

Gözler hâlâ bulanık bizim.

My mind's a little cloudy.

Aklım biraz bulanık da.

Click to see more example sentences
cloudy kapalı

An utterly gloomy and cloudy day,

Ve tamamen kapalı, bulutlu bir gün,

We're lucky it's cloudy again today.

Şanslıyız ki bugün hava yine kapalı.

On cloudy days, downsloping streets

Kapalı havada, yokuşlu yollarda