clowns

It makes like a clown mask, and there's blood everywhere and, like, blood on his lips.

Bir palyaço maskesi takmış gibi. Ve her yerde kan var. Dudaklarında kan var.

I want a man, she wants a woman, but I also want a clown in a werewolf mask.

Ben erkek, o da kadın istiyor, Fakat ben kurtadam maskesi takmış bir soytarı da istiyorum.

He's been acting really strange lately Ever since that clown bit him.

Son zamanlarda çok garip davranıyor o palyaço onu ısırdığından beri.

Hello, I'm a clown, and you're a bad girl because you won't laugh.

Merhaba, ben bir palyaçoyum ve sen de kötü bir kızsın çünkü gülmüyorsun.

I'm no expert, But there must be a dozen teachers better than this clown.

Bak ben uzman değilim ama bu palyaçodan iyi bir düzine öğretmen olmalı.

Sit down like a gentleman, or go home like a clown!

Ya bir beyefendi gibi otur ya da bir soytarı gibi evine git!

Oh, well, hey, at least you're not a clown, right?

Pekala, en azından bir palyaço değilsin, değil mi?

Nothing to see here just a couple of clowns, and the world's youngest bearded lady.

Burda görecek bir şey yok! Sadece iki palyaço ve dünyanın en genç sakallı kadını.

Isn't this just a circus with elephants and lions and stupid clowns?

Filler, aslanlar ve aptal palyaçolarla dolu bir sirk değil mi bu?

He's just a stupid clown.

O sadece aptal bir palyaço.