English-Turkish translations for clubhouse:

kulüp · ocak · klüp · other translations

clubhouse kulüp

And that means something in this clubhouse and in this town.

Ve bu önemli bir şey. Bu kulüp evinde ve bu kasabada.

In this clubhouse, and in this town.

Bu kulüp evinde ve bu kasabada.

So now, he's in our little clubhouse.

O yüzden şimdi küçük kulüp evindedir.

Click to see more example sentences
clubhouse ocak

So now, he's in our little clubhouse.

O yüzden şimdi küçük kulüp evindedir.

We gotta get him back to the clubhouse somehow.

Bir şekilde onu kulüp evine geri götürmemiz gerekiyor.

This is their secret clubhouse.

Burası onların gizli kulüp evi.

clubhouse klüp

What is this, a clubhouse?

Bu ne, bir klüp binası mı?

I'm Rick, the clubhouse assistant.

Ben Rick. Klüp binası asistanı.