English-Turkish translations for cluster:

küme · grup · demet · toplanmak · other translations

cluster küme

There's a cluster in an elementary school.

Küme ihtiva eden bir ilkokul da var.

I'm getting a cluster headache.

Bir küme baş ağrısı geçiriyorum.

We'll start with this cluster today.

Bugün bu küme ile işe başlayacağız.

Click to see more example sentences
cluster grup

This is a cluster of pigeons fighting over bread crumbs.

Bu, ekmek kırıntıları için kavga eden bir grup güvercin.

He's got a cluster nearby.

Yakınlarda bir grubu var.

Ooh, two clusters, divide and conquer.

İki tane çıtır grup. Böl ve fethet.

Click to see more example sentences
cluster demet

And then add a trigger event: this coincidental clustering of suicides.

Ve sonra tetikleyici bir olay ekle: Bu tesadüfî intiharlar demeti.

cluster toplanmak

The tall pine trees, clustered around like a silent jury.

Sessiz bir jüri gibi toplanmış uzun çam ağaçları.