English-Turkish translations for clutch:

debriyaj · kavrama · tutmak · other translations

clutch debriyaj

The brakes, the clutch isn't good and the seats

Frenler, debriyaj iyi değil bir de koltuklar.

That smells exactly like clutch.

Bu koku kesinlikle debriyaj gibi.

Right foot, gas. Left foot, clutch.

Sağ ayak gaz, sol ayak debriyaj için.

Click to see more example sentences
clutch kavrama

That old beast with the bad clutch?

Kötü kavrama ile bu eski canavar?

Brakes, clutch, oil filters and a broken windshield.

Fren, kavrama, yağ filtreleri ve kırık ön cam.

That's your clutch.

Bu kavrama kolun.

Click to see more example sentences
clutch tutmak

The people in this world have clutched their hearts again!

Bu dünyada insanlar Yeniden onların kalplerini sıkıca tuttu!

She was clutching a stuffed animal, a frog.

Elinde kurulmuş bir oyuncak tutuyordu, bir kurbağa.