English-Turkish translations for clutter:

dağınıklık · dağınık · karmaşıklık · etmek · other translations

clutter dağınıklık

Yeah, well, that would be clutter, though, wouldn't it?

Evet, yine de bu dağınıklık yaratırdı, öyle değil mi?

Well, every hoarder experiences something called "clutter blindness.

Her istifçi "dağınıklık körlüğü" denilen bir durum yaşar.

A little clutter never hurt anyone.

Küçük bir dağınıklık, kimseyi incitmez.

Click to see more example sentences
clutter dağınık

Yeah, but a house looks bigger when it's not cluttered.

Evet ama ev dağınık olmadığında daha büyük görünüyor.

It's so cluttered and dark.

Çok dağınık ve karanlık.

clutter karmaşıklık

Yeah, all this clutter, it's, uh overwhelming.

Evet bütün bu karmaşıklık. çok fazla.

clutter etmek

Nobody hated the Clutters neither.

Kimse Clutter'lardan nefret etmezdi.