English-Turkish translations for coagulate:

pıhtı · other translations

coagulate pıhtı

A lot of coagulated blood.

Bir sürü pıhtılaşmış kan.

It has an enzyme that liquefies coagulated blood.

İçinde, pıhtılaşmış kanı sıvılaştıran bir enzim var.