English-Turkish translations for coal:

kömür · kömürler · maden kömürü · other translations

coal kömür

Ladies and gentlemen, we're here tonight to talk about coal.

Bayanlar, baylar, kömür hakkında konuşmak için buradayız bu akşam.

Coal looks cleaner than you right now

Şu an kömür senden daha temiz görünüyor.

The difference between coal and rock?

Kömür ve kaya parçası arasındaki fark nedir?

Click to see more example sentences
coal kömürler

Thumbscrews and hot coals. Hardly.

Parmak mengenesi ve sıcak kömürler.

coal maden kömürü

The consolidated coal company.

Konsolide Maden Kömürü Şirketi.