English-Turkish translations for coalesce:

birleştirmek, birleşmek · other translations

coalesce birleştirmek, birleşmek

Now they begin to coalesce and they turn into a real helicopter.

ve şimdi onlar birleşiyor ve ve gerçek bir helikoptere dönüşüyorlar.

Maybe he was absorbed by a coalescent during that mission.

Belki o görev sırasında bir bütünleşen tarafından emildi.

I knew he'd coalesce again someday.

Bir gün tekrar toparlanacağını biliyordum.

Click to see more example sentences