English-Turkish translations for cobbler:

turta · ayakkabıcı · şarap · other translations

cobbler turta

Is that, like, a cobbler?

Bu bir meyveli turta mı?

You want some cobbler, girls?

Turta ister misiniz, kızlar?

Is cobbler a cake or a pie?

Meyveli pasta kek midir turta mı?

Click to see more example sentences
cobbler ayakkabıcı

Anyway I got an address for the cobbler.

Her neyse, ayakkabıcı için bir adres buldum.

Beatrice brought a dish of her apple cobbler.

Beatrice bir tabak getirdi Ona elma ayakkabıcı ve.

Yeah, well, neither did Phaedra, the cobbler's wife.

Evet, Phaedra da öyle yapmıştı, ayakkabıcının karısı.

Click to see more example sentences
cobbler şarap

Oh, no. Apparently, it's mom's cobbler or Lulu's cobbler.

Görünüşe göre ya annemin şarabı, ya Lulu'nun şarabı.

Just cobbler and football.

Sadece şarap ve futbol.