English-Turkish translations for cock:

sik · horoz · alet · penis · yarak · çük · kaldırmak · kurmak · kalkmak · musluk · other translations

cock sik

"The Big Black Cock Of Time"?

"Büyük Siyah Sik Zamanı" mı?

The tongue and cock and hand and asshole, holy!

Dil ve sik ve el ve göt deliği kutsal!

For some cock you've lost everything!

Bir sik için her şeyi kaybettin!

Click to see more example sentences
cock horoz

And he is taking Joe's Cock tonight.

Ve bu gece de Joe'nun horozunu alıyor.

That's a big cock.

Ne iri bir horoz.

Little John old cock,

Küçük John, yaşlı horoz.

Click to see more example sentences
cock alet

Your famous cock must be very precious to you.

Meşhur aletin senin için çok kıymetli olmalı.

Is that your cock?

Bu senin aletin mi?

Mmm! Cock, cock, cock, cock Come to Papa. Cock Oh!

Mmm! Alet, Alet, Alet Babana gel. Alet Oh!

Click to see more example sentences
cock penis

This is a giant cock.

Bu dev bir penis.

He really does have a tiny cock.

Onun gerçekten küçük bir penisi var.

Every British royal looks like cock meat.

Bütün İngiliz asilleri penis eti gibi görünüyor.

Click to see more example sentences
cock yarak

Wait a second, did you just say "cock"?

Bekle bir saniye, az önce sen "yarak" dedin?

You got a cock missing?

Kayıp bir yarak var?

By the gods, by the magistrate, By that cock suck solonius and his grinning schemes!

Tanrılar tarafından, Magistra tarafından o yarak ağızlı Solonius ve sırıtan oyunları tarafından!

Click to see more example sentences
cock çük

Is this a wedding or a cock fight?

Bu bir düğün yoksa bir çük savaşı mı?

That's Mr. Big Cock.

Bu bay büyük çük.

Oh, a romantic cock.

Oh, romantik bir çük.

Click to see more example sentences
cock kaldırmak

You got that thick cock, don't you?

Kalın bir yarrağın var, değil mi?

Thick uncut cock ready to unload.

Kalın, sünnetsiz penis boşalmaya hazır.

Get your cock-violated asshole up that rope, Botwin.

Tacize uğramış kıçını kaldırıp ipi tut Botwin!

Click to see more example sentences
cock kurmak

Note the patented Ioading port and the smooth cocking action.

Patentli doldurma haznesi ve yumuşak kurma hareketine dikkat edin.

Tommy's good, Dad, but the cocking mechanism always jams.

Thommy iyidir, baba. Ama kurma mekanizması hep tutukluk yapar.

cock kalkmak

Get up, super cock.

Kalk hadi süper yarak.

cock musluk

Compliments."big breasted woman cock feeding-bottle!

Komplimanlar."koca göğüslü kadın, musluk gibi biberon!