English-Turkish translations for cockney:

Londralı · other translations

cockney Londralı

Think that it middle-aged, Cockney actor, it's just Bob Hoskins, isn't it? It just is.

Bir düşün, orta yaşta, doğu Londralı bir aktör bu ancak Bob Hoskins olur, değil mi?

Your cockney accent is shite.

Doğu Londralı şiven "boktan".