English-Turkish translations for cockroach:

hamamböceği · hamam böceği · böcek · other translations

cockroach hamamböceği

This cockroach who works for the government and their white masters yes, yes.

Hükümet ve onun beyaz efendileri için çalışan bu hamamböceği evet, evet.

My daughter is not a cockroach.

Benim kızım bir hamamböceği değil.

He's a fucking cockroach.

O lanet bir hamamböceği!

Click to see more example sentences
cockroach hamam böceği

Just a contest between Frank Sinatra, you and the cockroach.

Yalnızca bir yarışma Frank Sinatra, sen ve hamam böceği arasında.

This thing is like a damn cockroach.

Bu şey lanet olası hamam böceği gibi.

Why did it have to be a cockroach?

Neden bir hamam böceği olmak zorunda ki?

Click to see more example sentences
cockroach böcek

Mama told me Aunt Rootie, that's Oell's mama, found cockroaches in Oell's underwear.

Annem bana, Dell'in annesi Rootie teyzenin, Dell'in iççamaşırında hamam böcekleri bulduğunu anlatmıştı.

Rats, cockroaches, and, you know, little bugs.

Fareler, hamamböcekleri ve, işte, küçük böcekler.

Collecting beetles and cockroaches.

Böcek ve hamamböceği topluyorum.

Click to see more example sentences