English-Turkish translations for cocktail:

kokteyl · karides kokteyli · other translations

cocktail kokteyl

I'll just go have a nice hot bath and a little cocktail before dinner.

Akşam yemeğinden önce sıcak bir banyo ve ufak bir kokteyl istiyorum.

It's not about cocktail parties and politics.

Mesele kokteyl partileri ve politika değil.

It's not a chemical cocktail.

Aslında kimyasal bir kokteyl değil.

Click to see more example sentences
cocktail karides kokteyli

But there is first-class entertainment, beautiful scenery and all the shrimp cocktail you can eat.

Ama orada birinci sınıf eğlence, güzel mekanlar ve yiyebileceğin kadar karides kokteyli var.

Oh, yeah, I'll have the shrimp cocktail.

Evet ben bir karides kokteyli alayım.

Yeah, like shrimp cocktail.

Evet, karides kokteyli gibi.

Click to see more example sentences