English-Turkish translations for cognac:

konyak · kanyak., kanyak · other translations

cognac konyak

Give him a coffee and cognac.

Ona bir kahve ve bir konyak ver.

Do you want some cognac?

Biraz konyak ister misin?

Two cognac, please.

İki konyak lütfen.

Click to see more example sentences
cognac kanyak., kanyak

Get back to the house and pour yourself another cognac.

Eve geri dön ve kendine bir bardak kanyak daha doldur.

No, cognac for a special day.

Hayır, özel bir gün için kanyak.

Warm cognac in a tulip-shaped glass.

Lale şeklindeki bardakta sıcak kanyak.