English-Turkish translations for cogwheel:

çark · other translations

cogwheel çark

It's the pouch with the Burmese crest a cogwheel and a rice plant.

Birman armalı bir torba bu ve bir çark ile çeltikten oluşuyor.