English-Turkish translations for coil:

bobin · sarmal · yay · halka · tomar · kangal · other translations

coil bobin

To explore this unknown world, Tesla invented a unique device, still known today as a Tesla coil.

Bu bilinmeyen dünyayı keşfetmek için, Tesla, günümüzde "Tesla bobini" olarak bilinen eşsiz bir alet icat etmişti.

Might be some kind of warp coil?

Bir çeşit warp bobini olabilir mi?

Hylo-alkaline converter, micro-induction coil, tri-gen insulators.

Hylo-alkaline dönüştürücü, mikro-indüksiyon bobini, tri-gen izolatörleri.

Click to see more example sentences
coil sarmal

A black spiral, within it a thin, yellow coil.

Siyah bir sarmal, içinde ince sarı bir halka var.

Also symbolizes the awakening of the coiled up consciousness.

Ayrıca uyanışı sembolize eden sarmal bir bilinç.

coil yay

Space matrix restoration coils.

Uzay matrisi restorasyon yayları.

coil halka

A black spiral, within it a thin, yellow coil.

Siyah bir sarmal, içinde ince sarı bir halka var.

coil tomar

There's a file of memory coils here.

Burada bir sürü hafıza tomarı var.

coil kangal

Yeah, the self-winding coil is loose.

Evet, saatin otomatik kangalı gevşemiş.